Αποποίηση-Επισήμανση εκδότη:

Αυτό είναι μια υπο μορφή ερευνητικών θεμάτων PPPσε διαφάνειες ενός ανέκδοτου χειρόγραφου την οποία παρέχουμε σε αυτή την πρώιμη έκδοση η οποία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση,ως υπηρεσία για τους πελάτες μας.

Η έρευνα υπο μορφή PPPείναι υπό συνεχή επανεξέταση των   αποδείξεων που προκύπτουν, πριν από τη δημοσίευσή των στην τελική τους μορφή.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι κατά τη διάρκεια της μελέτης μπορεί να ανακαλύψετε σφάλματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το περιεχόμενο (παρακαλείστε να μας τα επισημάνεται).

Το έργο αυτό προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία διατηρούνται σε αυτή τη διατριβή του συγγραφέα .

Αυτή η εργασία δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αναφερόμαστε εκτενώς σε αυτά τα θέματα που αναλύονται στη παρούσα μελέτη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα.

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο ή να πωλείται στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο χωρίς την επίσημη άδεια του συγγραφέα.

Όταν αναφερόμαστε σε αυτό το έργο, θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων του συγγραφέα.