Η εταιρία Bebeco.eu έχει έδρα την Κύπρο, και δραστηριοποιείται στην διάθεση εισροών για χρήση στην Γεωργία.

Τα βιοτεχνολογικά-νανοτεχνολογίας προϊόντα συμπληρώνουν μια παράδοση προσφοράς στην Γεωργία η οποία ολοκληρώνεται και συμπληρώνεται από γενιά σε γενιά.
Η παράδοση ξεκίνησε με την ποικιλία βερίκοκου Bebeco την οποία δημιούργησε η προηγούμενη γενιά με τον Πανούση Αλέξιο του Κωνσταντίνου υιό, και τον Πανούση Κωνσταντίνο του Δημητρίου πατέρα ή Μπεμπέκο, στο πρόσωπο του οποίου, και απονεμήθηκε το μετάλλιο γεωργικής αξίας για την προσφορά της οικογένειας στην ελληνική οικονομία το 1962.
Η επόμενη γενιά συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο την παράδοση προσφοράς,ευθύνης που φέρει το βάρος του ονόματος στον χώρο της Γεωργίας.
Πανούσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
MSc Γεωπόνος